Sistemes de detecció i alarma

Què és un sistema automàtic de detecció d’incendis?

És un sistema que permet detectar un incendi en el temps més curt possible i emet els senyals d’alarma i localització adequades per a poder adoptar les mesures apropiades.

 

Els components bàsics d’aquests sistemes són:

  • Central de senyalització i control
  • Detectors d’incendi
  • Polsador d’alarma
  • Sirena òptica i acústica

 

Els criteris de planificació, disseny, instal·lació, posada en servei, ús i manteniment dels sistemes de detecció i alarma d’incendis estan regulats per la Norma UNE 23700-14.