Sistemes amb plaques de guix

PREALTEM, S.L. ofereix diverses solucions de protecció passiva contra el foc amb plaques de guix com per exemple, encaixonat d’estructures metàl·liques, patis d’instal·lacions, forats d’ascensors, franges tallafocs entre mitjanera i coberta, extradossats, envans de sectorització.

Les plaques de guix laminat estan formades amb cartró a doble cara i ànima de guix laminat d’origen natural, reforçat amb fibra de vidre, i estan fabricades mitjançant procés de laminació en continu.

Com a instal·ladors homologats coneixem bé els sistemes constructius dels principals fabricants de placa de guix laminat i les diferents solucions constructives que disposen. Podem assessorar-lo per trobar la solució adequada per a cada projecte.

 

Franges tallafoc mitjanera-coberta

Una de les solucions constructives més sol·licitada en nau industrials. Són elements constructius amb la missió de endarrerir o evitar la propagació del foc entre dos recintes industrials contigus o sectors d’incendi, a través de la coberta. Quan una mitjanera o element constructiu de compartimentació de sectors d’incendi escomet a la façana, la resistència al foc de la coberta en una franja de 1 m d’ample, serà almenys la meitat de la que s’exigeix a la mitjanera o paret de sectorització, és a dir, 60, 90 o 120 minuts.

Franja tallafoc fixada a la mitjanera, situada sota la coberta a una distancia màxima de 40 cm de la seva part inferior i formada per una barrera de 1 metre d’ample: