Segellats de passos d’instal·lacions

Tots els edificis i naus industrial estan plens d’instal·lacions de tot tipus: elèctriques, d’aire, gas telefonia, etc. Aquestes instal·lacions recorren l’establiment i creuen sectors d’incendis provocant discontinuïtats i trencaments en la pròpia paret de sectorització.

Els sistemes pel segellat de passos d’instal·lacions estan pensats per cobrir aquesta necessitat, segellat la obertura que deixa una instal·lació en una paret de sectorització per evitar que el foc el pugui creuar.

Aquests sistemes estan formats a base de material intumescents i d’alta expansió que amb l’augment de la temperatura, incrementen el seu volum de tal manera que obstrueixen l’obertura.

Disposem de diversos sistemes per segellar passos d’instal·lacions:

  • Collarins intumescents
  • Saquets intumescents
  • Juntes lineals
  • Espumes ignífugues
  • Panells de llana mineral amb revestiment