Sectoritzacions amb panell Sandwich

La sectorització mitjançant panells Sandwich de llana de roca és un sistema constructiu molt ràpid i versàtil. Permet crear compartiments dins un establiment separats entre ells per contenir un incendi i evitar que es propagui.

Els panells Sandwich de llana de roca estan formats per un nucli de llana mineral d’alta densitat intercalat entre dos làmines de xapa d’acer prelacat. El gruix de les làmines d’acer pot oscil·lar entre 0,5 i 1,0 mm. Es fabriquen amb diferents acabats: llis, conformat i  microperfilat. El més habitual són els panells microperfilats amb un gruix de xapa 0,6 mm i espessor total 120 mm.

PREALTEM, S.L. és una empresa instal·ladora que treballa amb els principals fabricants de panell Sandwich. Els nostres panells tenen una gran resistència mecànica i estabilitat en front el foc, a més d’aportar altes propietats acústiques.

Principals avantatges:

  • Facilitat i rapidesa de muntatge,
  • Homogeneïtat i qualitat en els acabats.
  • Certificació.
  • Marcatge CE segons norma EN 14509.
  • Alçades fins a 12 metres.