Instal·lacions de protecció activa contra incendis

Instal·lacions de protecció activa contra incendis

Les instal·lacions de protecció activa contra incendis estan regulades pel RIPCI, Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis, Real Decret 513/2017, de 22 de maig. Aquest reglament contempla tots els aspecte a tenir en compte en relació amb el disseny, instal·lació i manteniment.

PREALTEM, S.L. és una empresa inscrita en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC), homologada per actuar com empresa instal·ladora, mantenidora i/o reparadora d’instal·lacions industrials. El registre cobreix les següents especialitats:

 • Sistemes de detecció i alarma
 • Sistemes d’abastament d’aigua
 • Sistemes d’hidrants
 • Extintors d’incendis
 • Sistemes de boques d’incendis
 • Sistemes de columna seca
 • Sistemes fixos d’extinció per ruixadors automàtics i aigua polvoritzada
 • Sistemes fixos d’extinció per aigua nebulitzada
 • Sistemes d’extinció d’escuma física
 • Sistemes d’extinció per pols
 • Sistemes d’extinció per agents gasosos
 • Sistemes d’extinció per aerosols condensats
 • Sistemes de senyalització luminescent

 

 PDF: > Document Inscripcio RASIC PREALTEM S.L.