Extintors portàtils

Un extintor és un aparell que conté un agent extintor que es pot projectar i dirigir sobre un foc per l’acció d’una pressió interna, generada mitjançant una compressió prèvia o per l’alliberació d’un gas auxiliar, segons defineix la Norma UNE-EN 3-7:2004+A1:2007.

Els agents extintors més utilitzats en els extintor són:

  • Aigua amb additius
  • Espuma física
  • Pols ABC
  • Anhídrid carbònic
  • Halogenats

En funció del la classe de foc s’utilitzen uns o altres, essent els més habituals els extintors de pols ABC de 6 Kg i els extintors de CO2 de 5 Kg.