Elements mòbils de sectorizació

Els elements mòbils de sectorització s’instal·len en les obertures de pas de les parets dels sectors d’incendis. El seu estat normal és en posició oberta, permeten el pas de persones i materials. En cas d’incendi, en rebre  una senyal d’activació del sistema de detecció, aquests elements es mouen a la seva posició de tancament, creant compartiments estancs al pas del foc i les flames.

Existeixen diferents tipus d’elements mòbils de sectorització. Els més comuns són:

 • Portes corredores
 • Portes guillotines
 • Cortines tèxtils

 

 

PREALTEM, S.L. treballa amb els principals fabricants de sistemes mòbils de sectorització. Els nostres sistemes estan homologats segons les normes d’assaigs vigents UNE EN  1634-1 i garanteixen les prestacions i una màxima qualitat dels tancament. Es poden fabricar de diferents mides en alçada i amplada segons assajos d’extrapolació de dimensions  PeEN 1526-11.

 

Portes corredores

Són probablement els elements més utilitzats en tot tipus de tancaments mòbils. El seu funcionament pot ser manual o automàtic. En el sistema manual, el tancament es realitza per mitjà del contrapès en el moment que la central d’incendis treu l’alimentació 24Vcc al retenidor magnètic. Llavors la porta és arrossegada fins a la seva posició de tancament.

Les portes estan formades per una guia superior per on es desplaça un carro amb rodaments. En funció del pes de la porta existeixen diferents mides de guia.

La porta pot ser d’una fulla, de dos fulles contraposades o de dos o més fulles telescòpiques. Les fulles estan fabricades amb panell Sandwich de llana mineral amb una U perimetral  que els uneix.

 

Portes guillotines

Aquest tipus de tancament s’utilitza quan no es disposa d’espai suficient als laterals del tancament per col·locar un element tipus corredora. El seu funcionament pot ser manual o automàtic. En el sistema manual, el tancament es realitza per mitjà del contrapès en el moment que la central d’incendis treu l’alimentació 24Vcc al retenidor magnètic. Llavors la porta és arrossegada fins a la seva posició de tancament.

En aquests sistemes les guies de desplaçament són laterals i verticals i incorporen uns elements anomenats paracaigudes de seguretat, la funció dels quals és evitar atrapaments en cas de trencament  del cable d’acer.

La fulla o element mòbil, igual que en les corredores està format per panell Sandwich de llana mineral amb una U perimetral  que els uneix.

 

Cortines tèxtils

Les cortines tèxtils tallafocs són els elements de sectorització més innovadors que hi ha actualment al mercat. De mica en mica, estan agafant el mercat de les portes corredores i sobretot de les portes guillotines. El seu reduït espai, baix pes, facilitat de muntatge i la integració amb l’espai fa que sigui un sistema molt utilitzat en tot tipus d’instal·lacions, com naus logístiques, empreses de procés, edificis públics, etc.

Estan formades per diferents elements:

 • Teixit tècnic
 • Calaix amb suports
 • Contrapès inferior i embellidors
 • Eix i suports
 • Guies laterals
 • Motor tubular
 • Quadre de control
 • Sistema d’irrigació (ruixadors automàtics)

El teixit tècnic està format per fibra de vidre reforçada amb malla metàl·lica i recoberta per silicona per una cara. Aquest teixit s’enrotlla en un eix tubular per mitjà del motor tubular. Tot aquest conjunt està normalment en posició de repòs, ocult dins del calaix de xapa. En cas d’incendi el sistema de detecció de l’establiment envia un senyal al quadre de control que dona l’ordre al motor de desplegar la cortina. Aquesta llisca per les guies laterals fins a la seva posició de tancament. Quan el focus de calor és suficient, es trenca l’ampolla tèrmica dels ruixadors automàtics i l’aigua mulla tot el sistema, evitant el pas del foc d’un sector al següent.

Ficha tecnica cortinas cortafuegos