Disseny d’instal·lacions

PREALTEM, S.L. disposa de tècnics capacitats per col·laborar amb clients i enginyeries en el disseny d’instal·lacions, amb l’objectiu de trobar la solució òptima en cada cas, complint en tot moment la legislació vigent.

Utilitzant diferents programes de càlcul hidràulic, podem elaborar el dimensionament adequat per a cada instal·lació, treure els amidaments i realitzar una estimació econòmica de cada projecte.