Avís legal i política de cookies

Mitjançant el present avís es pretén regular l’accés i ús per part dels usuaris de la web www.prealtem.com, propietat de PREALTEM , S.L. amb domicili social al Carrer Xaloc  núm.1(1º-4ª despatx  2), Polígon Industrial Ca Volart  08150 de Parets del Valls  (Barcelona) i CIF B 67183426.

Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal

D’acord amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com en el seu Reglament de Desenvolupament, aprovat per reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, PREALTEM informa als usuaris de la seva política de protecció de dades en relació a les dades personals que se’ls puguin requerir i que lliure i voluntàriament determinin facilitar a PREALTEMa través dels formularis electrònics oferts per PREALTEM a la seva pàgina Web.

Els usuaris consenten el tractament de les referides dades personals per part de PREALTEM en els termes de la present Política de Protecció de Dades, reservant-se PREALTEMel dret a modificar-la per adaptar-la a eventuals novetats legislatives així com a les pràctiques del sector.

Confidencialitat en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal dels usuaris.

PREALTEM garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris. Les dades recaptades seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats per PREALTEM , que han estat degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades.

PREALTEM ha instal·lat les mesures tècniques necessàries per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte les limitacions que presenta Internet.

PREALTEM posarà a la disposició dels usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ al lliurament de les dades personals, puguin accedir al present avís o a qualsevol altra informació rellevant i puguin prestar el seu consentiment a fi que PREALTEMprocedeixi al tractament automatitzat de les dades personals dels usuaris.

Finalitat de la recollida i tractament

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals de l’usuari recaptats a partir de la consulta, sol·licitud o subscripció de qualsevol servei, promoció o adquisició dels productes oferts per PREALTEM, té com a finalitat el manteniment de la relació contractual establerta entre tots dos, així com la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis prestats per PREALTEM així com l’adequació d’aquests serveis a les preferències dels usuaris.

Així mateix, també té com a finalitat el disseny de nous serveis, actualitzacions i l’enviament, per mitjans tradicionals i electrònics d’informació tècnica, formularis d’enquestes o informació comercial, accions de màrqueting i publicitat dels serveis, ofertes i avantatges que ofereix PREALTEM.

En cap cas, PREALTEM, utilitzarà les dades personals dels usuaris per a finalitats diferents dels descrits, excepte previ advertiment a la pàgina Web facultant a l’usuari perquè s’oposi a això.

L’usuari no queda obligat a rebre l’esmentada publiqueu ni els formularis d’enquestes, assenyalant-ho en tal sentit, a través de les vies disposades a aquest efecte per PREALTEM.

 


Drets dels usuaris

Els usuaris tenen reconeguts, i podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament, ús i cessió de les seves dades per a això hauran d’enviar una carta o correu electrònic a la següent adreça:

PREALTEM S.L.
C/ Xaloc nº1-1º-4ª.Despatx 2
Polígon Industrial Ca Volart
08150 Parets del Valls  (Barcelona)
prealtem@prealtem.com

Política de cookies

Aquesta web utilitza ‘cookies’ pròpies i de Google Analytics per oferir-li una millor experiència i servei. En navegar en aquesta web l’usuari accepta l’ús d’aquestes ‘cookies’.

Detalladament, gutser.com utilitza dos tipus de cookies:

Cookies tècniques; són cookies generades per la mateixa pàgina web, essencials per al seu funcionament. Per exemple, les cookiespermeten recordar la informació que subministra l’usuari en passar d’una pàgina a una altra, si l’usuari ha accedit a la part privada, etc…
Cookies de Google Analytics; són cookie que permeten monitorizar la web, estudiant per exemple: el nombre de visites de cada pàgina, la procedència d’aquestes visites, les preferències d’idiomes, etc… A cap moment recapten informació de tipus personal. Pot saber més en: http://www.google.com/intl/es_es/analytics/privacyoverview.html
L’usuari té l’opció d’impedir la generació de ‘cookies’ i l’eliminació de les mateixes mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu navegador. En cas de bloquejar l’ús de ‘cookies’ en el seu navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.