Benvinguts a PREALTEM

Empresa

Qui som?

PREALTEM, S.L. és una empresa de nova creació formada per tècnics amb més de 10 anys d’experiència en el sector de la protecció contra incendis. El nostre àmbit d’actuació es concentra bàsicament a Catalunya.

Il·lusió i compromís amb el client defineixen molt bé la nostra personalitat. Cada nou projecte, des de l’inici fins al final, és un nou repte pel nostre equip. Un gran equip de professionals sempre disposats a donar el millor per tal d’assolir els teus objectius.

Els serveis més rellevants que oferim són la instal·lació i el manteniment de sistemes i equips de protecció contra incendis:

 • Sistemes de detecció i alarma
 • Extintors portàtils
 • Xarxes de boques d’incendi equipades (BIE)
 • Xarxes d’hidrants exteriors
 • Sistemes d’extinció per ruixadors automàtics (sprinklers)
 • Sistemes d’abastament d’aigua contra incendis
 • Sectoritzacions amb panell Sandwich
 • Elements mòbils de sectorització (portes corredores, guillotines, cortines, etc.)
 • Ignifugats amb pintures i morters
 • Sistemes amb plaques de guix (sostres, franges tallafocs, trasdossats, etc.)
 • Segellats de passos d’instal·lacions

 


Certificats y Normativa

PREALTEM, S.L. és una empresa inscrita en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC), homologada per actuar com empresa instal·ladora, mantenidora i/o reparadora d’instal·lacions industrials.

Document Inscripcio RASIC PDF

La nostra empresa compleix les normatives vigents en matèria de protecció contra incendis:

 • Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI).
 • Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials (RSCIEI).
 • Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). Document Bàsic de seguretat contra incendis (DB SI).
 • Normativa de la Generalitat de Catalunya: Instruccions Tècniques Complementaries.

La confiança dels nostres clients i el compromís amb la feina ben feta són valors bàsics en la nostra empresa. Per aquests motiu estem implantant un sistema de gestió de la qualitat segons UNE-EN ISO 9001:2015, per a la instal·lació i el manteniment d’equips i sistemes de protecció contra incendis.

 


Política de Qualitat

PREALTEM, S.L. és una empresa que desenvolupa la seva activitat en el sector de la protecció contra incendis, oferint els serveis de disseny, instal·lació i manteniment de sistemes per a la protecció contra incendis.

L’objectiu principal de PREALTEM és protegir i assegurar els béns dels nostres clients, garantint en tot moment la qualitat en el servei i rendibilitat de les nostres operacions.

Volem créixer com a empresa, il·lusionant i confiant en la nostra gent, crear equips multidisciplinaris compromesos amb els nostres clients, i amb la capacitat d’afrontar els grans reptes del futur amb èxit.

Per acomplir aquest objectiu, la direcció de l’empresa es compromet a:

 • Implantar un sistema de gestió de la qualitat i mantenir-lo actualitzat.
 • Analitzar els factors interns i externs de l’empresa que poden afectar o modificar els seus objectius.
 • Impulsar la cultura de la millora contínua en tots el processos de l’empresa.
 • Assegurar mecanismes de comunicació eficaços a tots els nivells.